logo
جهت دریافت کاتالوگ کلی شرکت و محصولات ما بر روی لینک زیر (دریافت کاتالوگ شرکت) کلیک فرمایید.


دریافت کاتالوگ شرکت
تهران، کیلومتر 45 اتوبان امام رضا، شهرک صنعتی خوارزمی(1)، بلوار گلها، خیابان سوسن
 

قالب خاص

مختصری درباره قالبهای خاص و سفارشی تولیدی در شرکت ضمان
قالبهای خاص

طراحی و ساخت انواع قالب‌های خاص متناسب با نیازهای پروژه و پیمانکاران

قالـب بنـدی برخی سـازه ها را نمی تـوان بـا اسـتفاده از قالبهـای مـدولار انجام داد. از این رو  برای آن سـازه میبایسـت قالب خـاص طراحـی گردد. قالب خاص معمولا برای سـطوح دارای اشـکال نامنظم، منحنـی و دارای زوایـای غیرقایٔـم طراحی و سـاخته میشـوند.
در طراحـی ایـن قالب خاص معیارهـای باربـری و تغییـر شـکل بایستی محاسبه شود. همچنین باید امـکان بـاز و بسـته کـردن و حمـل و تنظیـم قالـب نیـز در نظر گرفته شـود.

برخی از قالب های خاص تولید شده در شرکت ضمان. با کلیک بر روی این تصاویر تصویر با سایز بزرگتر را میتوانید ملاحظه فرمایید.

قالب خاص نیوجرسی
قالب خاص نیوجرسی
khas-pic-3
khas-pic-2
برخی از قالبهای طراحی شده در شرکت ضمان
قالب خاص بتن
قالب خاص بتن