logo
جهت دریافت کاتالوگ کلی شرکت و محصولات ما بر روی لینک زیر (دریافت کاتالوگ شرکت) کلیک فرمایید.


دریافت کاتالوگ شرکت
تهران، کیلومتر 45 اتوبان امام رضا، شهرک صنعتی خوارزمی(1)، بلوار گلها، خیابان سوسن
 

خدمات بازرگانی

آشنایی با خدمات بازرگانی ما در شرکت ضمان بتن

بازرگانی

انواع الکترودهای جوشکاری مفتول‌های جوشکاری

شـرکت ضمـان عرضـه کننـده انـواع الکترودهـای جوشـکاری و مفتـول هـای جوشـکاری بـا گاز محـاظ (جـوشCO2) در سـایزهای مختلف بـا بهترین کیفیت و دارای گواهینامـه هـای بیـن المللـی کیفیـت می باشـد.

بازگانی

تخته‌های قالب بندی پـلایوود زیرپایی و چهارتراش

شـرکت ضمـان تأمین کننـده بهترین انـواع تخته‌هـای پـلای وود در اندازه‌هـا و ضخامت‌های مختلف، تیرهای چوبـی (اچ ۲۰) و تخته‌هـای زیرپایی و چهارتراش برای پروژه‌های سـاختمانی و عمرانـی میباشـد.

بازگانی

انواع آهن آلات صنعتی آهن آلات ساختمانی و ...

شـرکت ضمـان عرضه کننـده انواع آهـن آلات صنعتی و سـاختمانی و سـیم های آرماتوربندی از سـایر کارخانجات تولیدی فولاد کشـور برای پروژه‌هـای عمرانـی و شـرکتهای تولیدی میباشـد.

بازرگانی ماشین آلات ساختمانی

شـرکت ضمـان عرضه کننـده انواع ماشـین آلات صنعتی و سـاختمانی و سـیم هـای آرماتوربنـدی از سـایر کارخانجـات تولیـدی فـولاد کشـور بـرای پروژههای عمرانـی و شـرکتهای تولیـدی میباشـد. برخی از این ماشین آلات عبارتند از

انواع بتونیرهای برقی و دیزلی با ظرفیتهای مختلف، انواع بالابر، انواع باکت با ظرفیتهای مختلف، انواع ستون ریز
انواع ماشین آلات خم و برش میلگرد، انواع ویبراتور و شیلنگ ویبراتور و انواع دستگاههای چند منظوره خاموت زن