logo
جهت دریافت کاتالوگ کلی شرکت و محصولات ما بر روی لینک زیر (دریافت کاتالوگ شرکت) کلیک فرمایید.


دریافت کاتالوگ شرکت
تهران، کیلومتر 45 اتوبان امام رضا، شهرک صنعتی خوارزمی(1)، بلوار گلها، خیابان سوسن
 

اخبار و مقالات

مجموعه‌ای از مقالات کاربردی و مفید مرتبط با مباحث صنعت بتن

بررسی اختلاف مقاومت قالبهای تسمه‌ای ۵ و ۶ سانتی

به منظور بررسی اختلاف مقاومت بین قالب‌های مدولار با تسمه 50×5 و 60×5 یک قالب مدولار 50×100 سانتیمتر با تسمه‌های 5 و 6 سانتیمتر به ضخامت 5 میلیمتر با استفاده از نرم افزار SPA و المان SHELL مورد مطالعه قرار گرفته است.در این بررسی فشار بتن از رابطه ارائه شده در آئین‌نامه‌های ACI که به صورت ذیل می‌باشد استفاده شده است. ‭- ‬هر‭ ‬قالب‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬وضعيت‭ ‬مورد‭ ‬مطالعه‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭:‬ ‭ ‬الف‭) ‬قالب‭ ‬فقط‭ ‬متكي‭ ‬بر‭ ‬سه‭ ‬پين‭ ‬و‭ ‬گوه‭...

محاسبات مرتبط با جک سقفی

جک‌های سقفی مناسب‌ترین و اقتصادی‌ترین وسیله برای اجرای دال‌های بتنی و تیرچه بلوک می‌باشند که در ارتفاعات 3 تا 5/4 متر و از لوله‌های درجه یک با قطر 5 و 6 سانتیمتر تولید می‌گردند که دارای سوراخ‌هایی جهت تنظیم ارتفاع نیز می‌باشند. برای مثال جک سقفی 5/3 متر را مبنا قرار می‌دهیم: حداکثر بار فشاری مجاز یک جک سقفی به طول 5/3 متر که از لوله نری به قطر 5 سانتیمتر و لوله مادگی به قطر 6 سانتیمتر تولید شده است: (ضخامت...

محاسبات ظرفیت باربری داربست مثلثی

از روی هـم چیـدن اِلمانهـای داربسـت مثلثـی یک سیسـتم باربر سـه بعدی سـاخته میشـود کـه میتوانـد دارای مقطع افقی مثلثـی یا مربعی باشـد. اگر یک داربسـت بـا پـلان مربـع یـا مثلـث بـه طول ضلـع 1/2 متر را کـه در کنـج آن یک لوله به قطـر 50 میلیمتـر و ضخامـت 2/5 میلیمتر قـرار دارد در نظـر بگیریم با توجـه بـه اینکـه حداکثـر ارتفـاع اِلمانهای داربسـت یـکمتر اسـت، ضریب لاغری عضـو قائم عبارت اسـت از: تنش‭ ‬مجازي‭ ‬فشاري‭ ‬چنين‭ ‬عضوي‭ ‬معادل‭ ‬1176‭ ‬كيلوگرم‭...